Bel ons op 075 - 670 80 90

Pre-audit

7Als u het samenstellen van uw jaarrekening door een accountantskantoor (AA of RA) laat verzorgen, dan kunt u op de kosten hiervan besparen door Xtern een zogenaamde ‘Pre Audit’ te laten uitvoeren.

Bij een Pre Audit neemt Xtern de uitvoerende taken die nodig zijn om uw jaarrekening samen te stellen voor haar rekening. Voor u is dit financieel aantrekkelijk, vanwege de verschillen in uurtarief tussen een administratiekantoor en het accountantskantoor.

Voordat u uw financiële administratie overdraagt aan uw accountant, controleert en (indien nodig) verbetert Xtern de aan te leveren gegevens en vult de gegevens aan ten behoeve van de dossiervorming van de accountant. Dat scheelt hem tijd en u dus geld.

Een eventuele vervolgstap is dat Xtern op basis van de gecontroleerde administratie ook uw jaarrekening samenstelt. Uw accountant hoeft dan uw jaarrekening alleen nog te beoordelen en eventueel write my papers het fiscale traject af te ronden. Zie daar uw kostenbesparing!